...till AndreASSistans hemsida.

  1. Börja med att logga in och gör dig bekant med sidan.
  2. Kontrollera din personliga att göra lista
  3. Ge gärna feed back på hemsidan

Hemsidan är inte klar men nu kan du hitta senaste schemat, se din personliga att göra lista, nå alla google docs dokument, etc.

Amason